Pokój dwumiejscowy z balkonem oraz łazienką 49 EUR

Pokój trzech miejscowy z łazienką 58 EUR 

Ekonomiczny pokój dwumiejscowy 45 EUR

Ekonomiczny pokój trzech miejscowy 49 EUR 

maloniai l-pol